Laden...

facebook_32.png

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

handen-op-elkaar
40 leuke spreekwoorden met 'de hand'

We hebben 40 leuke spreekwoorden met 'de hand' voor je op een rijtje gezet. Ken jij ze allemaal al?

Spreekwoord Betekenis
1. aan de beterende hand zijn langzaam genezen, herstellen
2. aan de hand van door middel van
3. beter één vogel in de hand dan tien
in de lucht
liever een beetje dan helemaal niets /
kleine resultaten zijn beter dan
grootse plannen
4. de hand aan de ploeg slaan flink aan het werk gaan
5. de hand boven het hoofd houden beschermen
6. de hand in eigen boezem steken zijn eigen fout inzien
7. de hand met iets lichten niet scherp opletten, het niet te streng nemen
8. de hand op de knip houden zuinig zijn
9. de hand op iets leggen ergens aan kunnen komen
10. de hand over zijn hart strijken iemand vergeven
11. de hand reiken
vrede sluiten
12. de handen dicht mogen knijpen van geluk mogen spreken
13 de handen in de schoot
werkloos
14 de handen thuis houden niet aanraken
15 de handen uit de mouwen steken aan de slag gaan en aanpakken
16 de handen van iemand aftrekken iemand niet langer steunen
17 de handschoen opnemen het gevecht aangaan
18 de handschoen toewerpen uitdagen
19 de maan met de handen willen
grijpen
het onmogelijke willen doen
20 dit loopt uit de hand dit is niet meer onder controle
21 ergens de hand voor in het
vuur steken
heel erg zeker weten dat iets zo is
22 ergens de handen voor op
elkaar krijgen
ergens steun (applaus) voor
krijgen
23 goederen in de do de hand
goederen die niet vererven
24 hij heeft er de hand in gehad
hij heeft er aan meegewerkt met raad
of daad
25 iemand de hand boven het
hoofd houden
iemand (vaak ten onrechte)
beschermen
26 iemand de handen zalven
iemand een geschenk geven in
de hoop een gunst te bekomen
27 iemand de handschoen
toewerpen
iemand ergens toe uitdagen of met
iemand de strijd willen aangaan
28 iemand iets aan de hand
doen
iemand een suggestie geven
29 iets achter de hand hebben
iets ter beschikking hebben voor
wanneer het nodig mocht zijn
(bv nood)
30 iets van de hand doen iets weggeven of verkopen
31 in de hand werken
ertoe bijdragen
32 liggen de handen dan
liggen de tanden
wie niet werkt verdient niet
genoeg om te eten
33 met be ide handen toegrijpen met graagte aanvaarden
34 met de hand op het hart eerlijk en gemeend
35 met de handen in het haar zitten geen oplossing meer weten
36 met de hoed in de hand komt
men door het ganse land.
iemand die vriendelijk is bereikt
meer in het leven dan iemand die
onaardig en onbeleefd is
37 troeven achter de hand houden iets voordeligs achterhouden,
informatie achterhouden
38 van de hand in de tand leven zo gauw iets verdiend is het
meteen weer uitgeven
39 van de hand slaan/wijzen niet aannemen
40 zwaar op de hand zijn zeer ernstig/zwaarmoedig van karakter zijn